Παράταση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Παρατείνεται και την επόμενη εβδομάδα η σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση  λόγω της αναστολής λειτουργίας των εκπαιδευτικών μονάδων, στα πλαίσια λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση του κορονοϊού.

Μοιραστείτε το Άρθρο: