Υπενθύμιση για την Ενισχυτική Διδασκαλία

Υπενθυμίζουμε ότι όσοι μαθητές απουσίαζαν ή αμέλησαν  να προσκομίσουν την Αίτηση-Δήλωση για την Ενισχυτική Διδασκαλία, να την προσκομίσουν στον Διευθυντή του σχολείου οπωσδήποτε μέχρι τη Δευτέρα, 5 Νοεμβρίου. Επισυνάπτεται πάλι η Αίτηση-Δήλωση παρακάτω:

ΥΠΕΥΘ. ΔΗΛΩΣΗ ΓΟΝΕΑ ΚΗΔΕΜΟΝΑ

 

Μοιραστείτε το Άρθρο: