Ενημέρωση μαθητών σχετικά με την Επαγγελματική Εκπαίδευση (ΕΠΑΛ) 2021

Λόγω των περιορισμών για τη διάδοση της πανδημίας covid-19, δε θα οργανωθούν φέτος εκθέσεις έργων των ΕΠΑΛ αρμοδιότητας ∆.Ε. Λακωνίας. Επομένως δε θα πραγματοποιηθούν ούτε και οι καθιερωμένες επισκέψεις των μαθητών και μαθητριών της Γ’ Τάξης των Γυμνασίων στα ΕΠΑΛ.

Για τον λόγο αυτό, προκειμένου να ενημερωθούν  και να πληροφορηθούν οι μαθητές και μαθήτριες της  Γ ́ τάξης Γυμνασίου για τις πιθανές εκπαιδευτικές επιλογές που αφορούν στην Επαγγελματική Εκπαίδευση, έγινε προώθηση από το Τμήμα Εκπαιδευτικών θεμάτων της ΔΔΕ Λακωνίας του παρακάτω συνδέσμου (link) video:

Μοιραστείτε το Άρθρο: