Δικαιολόγηση απουσιών

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και το Υπουργείο Υγείας αποφάσισαν τη Σύσταση και συγκρότηση πενταμελούς επιτροπής για μαθητές/τριες που συνοικούν με άτομα που πάσχουν από σοβαρό/ά υποκείμενο/α νόσημα/τα, προκειμένου οι μαθητές/τριες αυτοί να συμμετάσχουν στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Σύμφωνα με την Απόφαση αυτή (Αριθμ. 14109/ΓΔ4/06-02-2021) “Η δικαιολόγηση των απουσιών κατά το πρώτο τετράμηνο του σχολικού έτους 2020- 2021 των μαθητών/τριών κάθε εκπαιδευτικής βαθμίδας, οι οποίοι δεν πάσχουν οι ίδιοι/ίδιες από κάποιο σοβαρό νόσημα πλην όμως συνοικούν με άτομα, τα οποία ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου σχετικά με τη λοίμωξη COVID – 19, γίνεται ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση ειδικής επιστημονικής Επιτροπής, αποτελούμενης από  πέντε (5)  μέλη.  Οι ανωτέρω μαθητές/τριες μετά την απόφαση της παραπάνω Επιτροπής δύνανται να παρακολουθούν μαθήματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης κατά τις κείμενες διατάξεις”.

Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε παρακάτω την Απόφαση των Υπουργείων:

Υπουργική Απόφαση

 

Μοιραστείτε το Άρθρο: