Διενέργεια δωρεάν ελέγχου για covid-19 σε μαθητές

Την Τετάρτη 17 και Πέμπτη 18 Φεβρουαρίου 2021 θα διενεργηθεί από κλιμάκιο του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, ύστερα από πρωτοβουλία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Δ.Ε.) Λακωνίας, δωρεάν δειγματοληπτικός έλεγχος για COVID-19  (rapid test) σε όλους τους μαθητές και μαθήτριες των Γυμνασίων του Δήμου Σπάρτης, εφ’ όσον υπάρχει σύμφωνη γνώμη των γονέων και κηδεμόνων τους.

Για τον λόγο αυτό, παρακαλούνται οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών και μαθητριών του σχολείου μας, οι οποίοι επιθυμούν να λάβει μέρος το παιδί τους στον δωρεάν δειγματοληπτικό έλεγχο, να αποστείλουν στο σχολείο Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία θα αναφέρεται ότι επιτρέπουν τη συμμετοχή του στη δράση αυτή.

Η Υπεύθυνη  Δήλωση θα πρέπει να περιέχει το παρακάτω κείμενο:

“Επιτρέπω στον γιό μου / στην κόρη μου ……………………………………………………..(ονοματεπώνυμο), μαθητή/μαθήτρια της ……………….. Τάξης του 1ου Γυμνασίου Σπάρτης, να λάβει μέρος στον δωρεάν δειγματοληπτικό έλεγχο για COVID-19  (rapid test) που θα θα διενεργηθεί από κλιμάκιο του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, ύστερα από πρωτοβουλία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Δ.Ε.) Λακωνίας, την Τετάρτη 17 ή την Πέμπτη 18 Φεβρουαρίου 2021 σε σχολικό χώρο”.

Η Υπεύθυνη Δήλωση θα πρέπει:

  1. Είτε να εκδοθεί ηλεκτρονικά μέσω  gov.gr (https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/upeuthune-delose-kai-exousiodotese/ekdose-upeuthunes-deloses) και να αποσταλεί στο mail του σχολείου mail@1gym-spartis.lak.sch.gr
  2. Είτε να συμπληρωθεί και, αφού επικυρωθεί το γνήσιο της υπογραφής από το ΚΕΠ, να την προσκομίσει στο σχολείο ο μαθητής/η μαθήτρια.
Μοιραστείτε το Άρθρο: