Βραβεύσεις

Το 1ο Βραβείο κατέκτησε το σχολείο μας στο 4ο Πανελλήνικο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα: «Κύπρος, Ελλάδα,Ομογένεια: εκπαιδευτικές γέφυρες».

Συγκεκριμένα, στο Πρόγραμμα αυτό συμμετείχαν 245 σχολεία όλων των βαθμίδων από την Ελλάδα, την Κύπρο και την Ομογένεια, περίπου 9.000 μαθητές και 1850 μαθητικές δημιουργίες!

Το σχολείο μας πήρε το 1ο Βραβείο στην κατηγορία «Project» και με τίτλο μαθητικής δημιουργίας: «Ηλεκτρονικό παιχνίδι». 

Δημιουργοί του ηλεκτρονικού παιχνιδιού ήταν οι μαθητές της  Γ΄τάξης, Βλάσσης Ιωάννης και Βαρζακάκος Ευστράτιος και υπεύθυνοι καθηγητές του Προγράμματος οι εκπαιδευτικοί  κ. Βλαχουτσάκου Θεοδούλη, κ. Μανώλη Κανέλλα, κ. Βλαχολιά Μαρία και κ. Σακελλαρόπουλος  Ανδρόνικος.