Βιβλιοθήκη

proto gymnasio - βιβλιοθηκη

Οι σχολικές βιβλιοθήκες αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της σχολικής μονάδας και εξυπηρετούν τη σχολική κοινότητα σε πολλαπλό επίπεδο, είτε με την αρωγή στην πραγματοποίηση των ερευνητικών έργων, είτε με το να παρέχουν τις απαραίτητες γνώσεις σε κάθε γνωστικό πεδίο σε μαθητές και εκπαιδευτικούς. Σε όλη τη χώρα έχουν δημιουργηθεί 757 σχολικές βιβλιοθήκες σε ισάριθμες σχολικές μονάδες μέσω του Β’ και Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης.

Η σχολική βιβλιοθήκη αποτελεί σημαντικό κύτταρο της σχολικής ζωής, έναν χώρο συνάντησης και δημιουργικών δραστηριοτήτων με ευρύτερο μορφωτικό και πολιτιστικό ρόλο. Ταυτόχρονα, είναι φανερό από το ευρύτερο πλαίσιο της συζήτησης για τη μεταρρύθμιση της σχολικής εκπαίδευσης και την ενίσχυση του δημοκρατικού σχολείου ότι λειτουργία και η χρήση της σχολικής βιβλιοθήκης συνδέεται στενά με τα νέα προγράμματα σπουδών και τις νέες διδακτικές και μαθησιακές προσεγγίσεις.

Το σχολείο μας διαθέτει σχολική βιβλιοθήκη εξοπλισμένη με βιβλία όλων των μαθημάτων, Ηλεκτρονικό Υπολογιστή και βιντεοπροβολέα. Έχει διαμορφωμένους δυο χώρους: έναν με καθίσματα με τραπεζάκι, Η/Υ και βιβλιοθήκες,  ώστε οι μαθητές να παρακολουθούν προβολές από τον βιντεοπροβολέα και παράλληλα να διδάσκονται κάποιο μάθημα  και έναν δεύτερο χώρο με τραπέζια και καθίσματα,όπου βρίσκονται και τα περισσότερα βιβλία της βιβλιοθήκης και λειτουργεί ως αναγνωστήριο.