Αποτελέσματα μαθητικών εκλογών για 5μελή μαθητικά συμβούλια

Την Πέμπτη, 4 Οκτωβρίου 2018 πραγματοποιήθηκαν στο σχολείο μας οι μαθητικές εκλογές για την ανάδειξη των 5μελών μαθητικών συμβουλίων του σχολικού έτους 2018-2019. Ύστερα και από τις απαραίτητες διεργασίες για τη σύσταση σε σώμα των νέων συμβουλίων, προέκυψαν τα παρακάτω αποτελέσματα:

5ΜΕΛΗ ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

Μοιραστείτε το Άρθρο: