Ανάθεση πραγματοποίησης διήμερης εκδρομής στη Χαλκίδα

Την 5η Μαίου 2022  στο Γραφείο  του Δ/ντή  του 1ου Γυμνασίου Σπάρτης συνήλθε η Επιτροπή που συγκροτήθηκε για να εξετάσει τις οικονομικές προσφορές των ταξιδιωτικών γραφείων για την διήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη των μαθητών της Γ1 τάξης του σχολείου στη  Χαλκίδα από τις  12-5-2022 έως τις 13-5-2022.

Στη συνεδρίαση παρέστησαν ο Δ/ντής του σχολείου και αρχηγός της εκδρομής κ. Σακελλαρόπουλος Ανδρόνικος, η αναπληρωματική του  εκπαιδευτικός  κ. Μανώλη Κανέλλα, ο Πρόεδρος  του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων των μαθητών του 1ου Γυμνασίου Σπάρτης κ. Γρουμπός Σταύρος  και ο εκπρόσωπος των μαθητών του Γ1 Τμήματος του σχολείου, Βλήτας Παναγιώτης.

 Οι προσφορές ανά μαθητή ήταν τρεις  και προέρχονταν από τα εξής Τουριστικά Γραφεία:

1. At Holidays: Ξενοδοχείο LUCY 4* στη Χαλκίδα, 125 ευρώ με διατροφή.

2. Smile acadimos: Ξενοδοχείο LUCY HOTEL CHALKIDA 4* στη Χαλκίδα, 134 ευρώ με πρωινό.

3. Another tour: Ξενοδοχείο LUCY  CHALKIDA 4* στη Χαλκίδα, 138 ευρώ με πρωινό.       

Μετά το άνοιγμα και την αξιολόγηση των προσφορών η Επιτροπή αποφάσισε να αναθέσει την πραγματοποίηση της διήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης στη Χαλκίδα από τις 12-5-2022 έως τις 13-5-2022 στο Γραφείο Τουρισμού At Holidays: Ξενοδοχείο LUCY 4* στη Χαλκίδα, 125 ευρώ με διατροφή,  διότι είχε την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής πλευράς προσφορά  (με κριτήρια οικονομικά και ποιοτικά).                                                                                                  

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

 

Μοιραστείτε το Άρθρο: