Έναρξη Ενισχυτικής Διδασκαλίας 2020-2021

Το σχολείο μας έχει οριστεί για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ως Σχολικό Κέντρο Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης (Σ.Κ.Α.Ε.) στο πλαίσιο της Πράξης “ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021”.

Για το σχολικό έτος 2020-2021 η Ενισχυτική Διδασκαλία διενεργείται μέσω τηλεκπαίδευσης, προς αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, όπως τούτο προβλέπεται στο αρ. 1 παρ. 3 της υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Ποικ 69543/31.10.2020 Κ.Υ.Α. (Β’ 4810), όπως εκείνη τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ως ημερομηνία έναρξης της Ενισχυτικής Διδασκαλίας ορίζεται η Δευτέρα 01 Φεβρουαρίου 2021, οπότε και παρουσιάζονται οι εκπαιδευτικοί στα Σ.Κ.Α.Ε. και αρχίζει η διδασκαλία των μαθημάτων της Ενισχυτικής διδασκαλίας, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα των Σ.Κ.Α.Ε. (θα αναρτηθεί σύντομα).

Δείτε τις σχετικές αποφάσεις:

 ΑΔΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΑΕ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΥΣΚΑΕ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ Ε.Δ. 20-21

Μοιραστείτε το Άρθρο: