Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης του Έργου της Σχολικής Μονάδας 2021-2022

Στην Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης του Έργου της Σχολικής Μονάδας παρουσιάζονται η αναλυτική και η συνολική αποτίμηση του έργου του σχολείου που αφορά στα παρακάτω:

  • Στην παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία του
  • Στη διοικητική λειτουργία του
  • Στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών του.

       Δείτε την Έκθεση του σχολείου μας για το σχολικό έτος 2021-2022:

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

Μοιραστείτε το Άρθρο: