Πανελλήνια Σχολική Ημέρα κατά της Βίας στο Σχολείο

6η Μαρτίου: η ημέρα αυτή αποτελεί μια αφορμή για εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς των σχολείων όλης της χώρας να ανταλλάξουν σκέψεις, πληροφορίες και ιδέες και να ενεργοποιηθούν δράσεις ευαισθητοποίησης για την πρόληψη και αντιμετώπιση της σχολικής βίας και εκφοβισμού που εκδηλώνεται μεταξύ και εναντίον των μαθητών, ώστε να περιοριστούν οι Περισσότερα…

Παρατηρητήριο κατά της ενδοσχολικής βίας

Ομάδες Δράσεων Πρόληψης (ΟΔΠ) Σε κάθε σχολική μονάδα Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης έχει συσταθεί σχολική Ομάδα Δράσεων Πρόληψης (Ο.Δ.Π.), αποτελούμενη από: τον επικεφαλή,που είναι ο Δ/ντής και τον αναπληρωτή του,που είναι ο Υπ/ντής και  2 μόνιμους εκπαιδευτικούς,έναν τακτικό και έναν αναπληρωτή του. Η Ομάδα   έχει την ευθύνη εφαρμογής  δράσεων πρόληψης της Περισσότερα…