Σύλλογος Καθηγητών

Σχολικό έτος  2018-2019

Διευθυντής

Μαθηματικός

Ανδρόνικος  Σακελλαρόπουλος

Υποδιευθύντρια

Φιλόλογος

Αντωνία  Χίου

 

Θεολόγος

Κανέλλα  Μανώλη

 
 

Φιλόλογοι

Μάρθα Σταματάκου

 

Ελένη  Ανεζύρη

Ιωάννα  Μπαθούλη

Μαρία  Στρατάκου

Μαθηματικός

Ιωάννα  Ανδριτσάκου

 

Φυσικός

 

Βασιλική  Ζέππου

 

 

Χημικός

Μαρία  Βλαχολιά

 

Αγγλικών

Παναγιώτης  Παπαγεωργίου

 

Γαλλικών

Ευγενία Παρίση

 

Μαρία  Γιανκιτζόγλου

Γερμανικών

Πέτρος  Παπαβασιλείου

 

 

Φυσικής  Αγωγής

Μαρία  Θεοδωρακοπούλου

 

Οικιακής Οικονομίας

Καλλιρρόη  Τσερώνη

 

Μουσικής

Παναγιώτα  Παπασταθάκη

 

Τεχνολογίας

Γεωργία Τριανταφύλλου

 

Πληροφορικής

Θεοδούλη Βλαχουτσάκου

Καλλιτεχνικών

Ειδικής Αγωγής, Φιλόλογος

Ειδικής Αγωγής, Μαθηματικός

Παράλληλης στήριξης

Μπαλαμπάνη Μαριλένα, Φιλόλογος

Κωνσταντοπούλου Καλλιόπη, Μαθηματικός

 

Σχολικό έτος  2017-2018

Διευθυντής

Μαθηματικός

Ανδρόνικος  Σακελλαρόπουλος

Υποδιευθύντρια

Φιλόλογος

Αντωνία  Χίου

 

Θεολόγος

Κανέλλα  Μανώλη

 
 

Φιλόλογοι

Μάρθα Σταματάκου

 

Ελένη  Ανεζύρη

Ιωάννα  Μπαθούλη

Μαρία  Στρατάκου

Μαθηματικός

Ιωάννα  Ανδριτσάκου

 

Φυσικός

 

Βασιλική  Ζέππου

Γολεγού  Ειρήνη

 

Χημικός

Μαρία  Βλαχολιά

 

Αγγλικών

Παναγιώτης  Παπαγεωργίου

 

Γαλλικών

Ευγενία Παρίση

 

Μαρία  Γιανκιτζόγλου

Γερμανικών

Πέτρος  Παπαβασιλείου

Κυριακή Καραβαλάκη

 

Φυσικής  Αγωγής

Μαρία  Θεοδωρακοπούλου

 

Νομικός

Αργυρώ  Βασιλάκου

 

Οικιακής Οικονομίας

Καλλιρρόη  Τσερώνη

 

Μουσικής

Παναγιώτα  Παπασταθάκη

 

Τεχνολογίας

Γεωργία Τριανταφύλλου

 

Πληροφορικής

Θεοδούλη Βλαχουτσάκου

Καλλιτεχνικών

Ειδικής Αγωγής, Φιλόλογος

Βασιλική  Φωτάκου

Ειδικής Αγωγής, Μαθηματικός

Λαμπρινή  Βλαχάκη

Παράλληλης στήριξης, Φιλόλογος

Λαμπρινή  Καραθάνου

 

Στο  σχολείο μας για το σχολικό έτος 2017-2018 υπάρχει δομή υποστήριξης από τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς της ΕΔΕΑΥ (Επιτροπή Διαγνωστικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης) κ. Βλαχολιά Βασιλική, Ψυχολόγο και κ. Δρακόπουλο Φίλιππο, Κοινωνικό Λειτουργό,   οι οποίοι προσφέρουν τις υπηρεσίες  τους (διαγνωστική εκπαιδευτική αξιολόγηση και υποστήριξη των εκπαιδευτικών αναγκών) σε μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς.