Πρόγραμμα Μαθημάτων

πρόγραμμα διδασκαλίας

Δείτε παρακάτω συνοπτικά το προσωρινό πρόγραμμα διδασκαλίας μαθημάτων του σχολείου μας για το σχολικό έτος 2018-2019.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ