Πρόγραμμα Μαθημάτων

πρόγραμμα διδασκαλίας

Δείτε παρακάτω συνοπτικά το πρόγραμμα διδασκαλίας μαθημάτων του σχολείου μας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

 Δείτε παρακάτω αναλυτικά ανά τάξη και τμήμα το πρόγραμμα των μαθημάτων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α1

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α2

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α3

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-Β1

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-Β2

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-Β3

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-Γ1

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-Γ2

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-Γ3