Πρόγραμμα Μαθημάτων

πρόγραμμα διδασκαλίας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023 ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΚΑΙ Τ.Ε.

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ 21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ 14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ 3 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ 26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ 19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022