Πρόγραμμα Ενημέρωσης Γονέων

                            Ώρες υποδοχής – ενημέρωσης γονέων 2023-2024       

Οι γονείς και κηδεμόνες μπορούν να να επισκέπτονται το σχολείο για την ενημέρωση των παιδιών τους κάθε ………….

                               

Διευθυντής-Υποδιευθύντρια: καθημερινά  08:00-14:00