Πρόγραμμα Ενημέρωσης Γονέων

                            Ώρες υποδοχής – ενημέρωσης γονέων 2023-2024       

Οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών και μαθητριών του σχολείου μας μπορούν να προσέρχονται για ενημέρωση στο σχολείο τις ημέρες και ώρες που έχουν κίτρινη σήμανση στο παρακάτω Πρόγραμμα διδασκαλίας:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Διευθυντής-Υποδιευθύντρια: καθημερινά  08:00-14:00