Πρόγραμμα Ενημέρωσης Γονέων

                            Ώρες υποδοχής – ενημέρωσης γονέων 2020-2021        

Ενημερώνουμε τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών και μαθητριών του σχολείου ότι όταν παγιωθεί το Πρόγραμμα διδασκαλίας (εντός της επόμενης εβδομάδας) θα καταρτισθεί και να αναρτηθεί Πρόγραμμα υποδοχής για ενημέρωσή τους.

                               

Διευθυντής-Υποδιευθύντρια: καθημερινά  08:00-14:00