Πρόγραμμα Ενημέρωσης Γονέων

Ώρες υποδοχής – ενημέρωσης γονέων 2018-2019

                                       

                               

Διευθυντής-Υποδιευθύντρια: καθημερινά  08:00-14:00

Διδακτικό προσωπικό:

     κάθε Δευτέρα, 3η & 4η διδακτική ώρα

 (09:50-11:50)