Παρατηρητήριο κατά της ενδοσχολικής βίας

Ομάδες Δράσεων Πρόληψης (ΟΔΠ)

Σε κάθε σχολική μονάδα Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης έχει συσταθεί σχολική Ομάδα Δράσεων Πρόληψης (Ο.Δ.Π.), αποτελούμενη από: τον επικεφαλή,που είναι ο Δ/ντής και τον αναπληρωτή του,που είναι ο Υπ/ντής και  2 μόνιμους εκπαιδευτικούς,έναν τακτικό και έναν αναπληρωτή του.

Η Ομάδα   έχει την ευθύνη εφαρμογής  δράσεων πρόληψης της ενδοσχολικής βίας στο επίπεδο της σχολικής μονάδας καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης της Πράξης. Οι εκπαιδευτικοί ορίζονται από το Σύλλογο Διδασκόντων της σχολικής μονάδας, μετά από σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Στο σχολείο μας η Ο.Δ.Π. αποτελείται από: τον Δ/ντή κο Σακελλαρόπουλο, την Υπ/ντρια κα Χίου, και τις εκπαιδευτικούς  κα Βλαχολιά και  κα Βλαχουτσάκου.
Οι αρμοδιότητες της κάθε ΟΔΠ είναι ενδεικτικά οι ακόλουθες:
1. Συνεργάζεται με την ΕΣΥΔΠ και την ΠΟΔΠ και έχει την ευθύνη εφαρμογής των δράσεων στο επίπεδο της σχολικής μονάδας.
2. Βοηθά στη διεξαγωγή εκτιμήσεων σε επίπεδο σχολικής μονάδας για τον καθορισμό της συχνότητας του φαινόμενου της σχολικής βίας, του τρόπου και του τόπου εμφάνισής του, του τρόπου αλληλεπίδρασης των μαθητών και των ενηλίκων (εκπαιδευτικοί, γονείς) και την αποτίμηση των αποτελεσμάτων του, μέσω εργαλείων έρευνας που θα καθοριστούν από την ΚΕΕ
3. Υλοποιεί σχέδια δράσης (Project, ερευνητικές εργασίες, βιωματικές δράσεις κ.ά.)
4. Ενημερώνει και επιμορφώνει τους λοιπούς εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδας και διοργανώνει δραστηριότητες (ενδεικτικά, ομιλίες, διαλέξεις, προβολή ταινιών κλπ.) με στόχο την ευαισθητοποίηση όλων των εμπλεκομένων – γονέων, μαθητών, σχολικής/τοπικής κοινότητας κλπ.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι:

Παρατηρητήριο για την πρόληψη της σχολικής βίας και του εκφοβισμού

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΜΠΑΝΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ 

Το χαμόγελο του παιδιού 

Μοιραστείτε το Άρθρο: